Informatie voor artsen

Bij een functionele mononier kan hyperfiltratieschade van de glomeruli optreden, hetgeen zich uit in hypertensie en/of albuminurie, voordat er nierfunctiestoornissen optreden. Derhalve adviseren wij jaarlijkse follow-up van de bloeddruk en proteinurie. Tevens geldt het advies om elke 5 jaar de nierfunctie te controleren. In de puberteit is er een groter risico op achteruitgang van de nierfunctie en adviseren wij iedere 2 jaar de nierfunctie te bepalen (zie Groen in 't Woud et al, 2021). Aangezien  gemaskeerde en/of witte jassen hypertensie frequent voorkomen, adviseren wij 24h bloeddrukmeting (ABPM) te overwegen bij alle kinderen met een mononier en jaarlijks uit te voeren bij kinderen met hypertensie. Tevens adviseren wij om in het geval van hypertensie en/of albuminurie ten minste jaarlijks de nierfunctie te controleren.

Voor kinderen met een mononier zijn er geen specifieke leefregels. Er is geen noodzaak tot dietaire beperkingen, wel is voor een ieder beperkt gebruik van zout verstandig. Ook zijn er geen beperkingen in de keus van een sport. Wel zal een niercontusie/beschadiging eerder een probleem vormen, zodat het verstandig lijkt niet voor een contactsport zoals boksen te kiezen.

De inclusie voor patiënten met een mononier is inmiddels gesloten. Mocht u vragen hebben over het klinisch beleid bij kinderen met een mononier kunt u contact opnemen met sander.groenintwoud@radboudumc.nl of michiel.schreuder@radboudumc.nl.

Contact

Neem contact met ons op via het contactformulier of door te mailen naar mononier.hev@radboudumc.nl