Systematische review gepubliceerd

Systematische review gepubliceerd

Er zijn verschillende redenen waarom iemand een mononier kan hebben. Vaak is deze aangeboren, maar soms is deze ontstaan doordat één nier verwijderd is via een operatie (nefrectomie). Dit kan nodig zijn omdat de nier beschadigd is door een aangeboren aandoening, zoals terugstromende urine vanuit de blaas (reflux) of een vernauwing in de urineleider (UPJ-stenose). Daarnaast treedt een bepaalde vorm van nierkanker (Wilms tumor) vaak op bij jonge kinderen. Ook kinderen met een mononier na nefrectomie hebben een verhoogd risico op nierschade. Hoe hoog dat risico is, is nog niet goed duidelijk Daarnaast is niet bekend of de reden voor nefrectomie invloed heeft op de hoogte van het risico. Deze twee zaken hebben wij nu uitgezocht in ons onderzoek.

Het onderzoek wat wij uitgevoerd hebben staat bekend als een systematic review met meta-analyse. Dit houdt in dat we niet zelf metingen gedaan hebben, maar alle bekende gegevens samengevoegd hebben. In eerste instantie vonden wij meer dan 5000 artikelen die mogelijk relevant waren. Al deze artikelen hebben we bekeken en een selectie van ruim 300 artikelen hebben we helemaal gelezen om te bekijken of ze relevante gegevens bevatten. Uiteindelijk konden we 53 artikelen gebruiken, die geschreven zijn tussen 1969 en 2019 en meer dan 4000 kinderen met een nefrectomie beschreven. Ongeveer 80% van deze kinderen had kanker en de rest had een andere reden voor nefrectomie.

Van de beschreven patiënten, had uiteindelijk 13% een verminderde nierfunctie, 14% een hoge bloeddruk, en 16% eiwitverlies via de urine. Er was geen duidelijk verschil te zien tussen kinderen waar een nier verwijderd was vanwege kanker of vanwege een aangeboren aandoening. Beide groepen kinderen moeten dus regelmatig op controle blijven komen om de werking van de nieren in de gaten te houden.

De uitkomsten van de verschillende studies lagen ver uit elkaar, onder andere doordat onderzoekers verschillende uitkomsten gebruikt hebben. Hierdoor was het erg lastig om de resultaten samen te voegen en zijn deze resultaten minder betrouwbaar dan we zouden willen. Het is daarom van belang dat toekomstige studies op een vaste manier hun uitkomsten beschrijven, zodat we beter weten hoe het beste voor kinderen met een mononier te zorgen.

De studie is voor iedereen te lezen (in het Engels) via de volgende link: https://academic.oup.com/ndt/advance-article/doi/10.1093/ndt/gfac021/6517748